Nieuws

Mocht er nieuws zijn, dan leest u dat hier.

De Wijkbus op Internet

Vanaf oktober 2013 is de Stichting Wijkbus Groot Scheveningen ook op Internet te vinden.

In dit  bericht treft u eerst onze huidige tarieven aan:

Alle Alleenstaande leden van de Wijkbus, de z.g. A-leden, betalen € 22,50 per kwartaal; de tweede categorie zijn de Begeleiders, de B-leden. Omdat zij meestal door een andere persoon begeleid worden, betaalt u voor zo'n duo € 27,50 per kwartaal. De laatste categorie zijn de Echtparen, de E-leden. Ook deze betalen € 27,50 zodat zij samen van de bus gebruik kunnen maken. Donateurs met een Ooievaarspas  krijgen  tegen overlegging van een kopie van die Ooievaarspas een korting van € 10,00 op hun kwartaalcontributie met ingang van 1 januari 2018.

Sinds 1 september 2013 heeft het bestuur van de Wijkbus voor nieuwe leden een aantrekkelijke aanbieding: bij aanmelding rijdt u het lopende kwartaal gratis en betaalt u pas bij aanvang van het nieuwe kwartaal. Sinds 1 juni 2014 geldt er een bijzondere ledenwervingsactie: iedere 10e aanmelding krijgt drie maanden extra gratis, dus maximaal heeft u een half jaarabonnement gratis ! En vanaf 1 juli 2015 is daar een tweede ledenwerfactie bij gekomen: als een "oude "donateur een nieuw lid voor de Wijkbus aanbrengt, krijgt niet alleen het nieuwe lid het lopende kwartaal gratis de bus voor de deur, maar geldt dit ook voor de "oude" donateur: ook die hoeft het volgende kwartaal niet te betalen !

De betaling van de contributie gebeurt overigens d.m.v. een automatische incasso: bij uw aanmelding vraagt de medewerker van de Wijkbus u een machtigingsformulier te ondertekenen, waarmee de Wijkbus uw bijdrage aan het begin van een kwartaal van uw bankrekening kan incasseren.  U heeft trouwens altijd 8 weken de tijd om uw contributie weer terug te laten boeken op uw eigen rekening, wanneer u het niet eens bent met de afschrijving. Dit storneren gebeurt met één berichtje aan uw bank of naar de secretaris van de Wijkbus, telefoon: 070-3545931

Tenslotte : sinds de zomer van 2022 mag de Wijkbus zich verheugen in een grote groei: zó groot, dat de organisatie ten onder dreigde te gaan aan haar eigen succes, want zij kon door steeds langere ritlijsten haar verplichtingen aan de huidige donateurs nauwelijks meer nakomen. Dat heeft in de zomer van 2023 geleid tot een noodzakelijke Ledenstop: het aantal donateurs is bevroren op max. 255 ! Iedere keer wordt bij een uitschrijving pas weer een inschrijving van een nieuwe donateur uitgevoerd. De overige aanmeldingen komen op een wachtlijst. Bovendien worden er alleen namen op de wachtlijst geplaatst van personen die binnen ons werkgebied wonen.